Κυριακή, 29 Αυγούστου 2010

Αυτός ο άλλος...


Διαβάσαμε ότι ο κ. Σακαρέλλος στις εκλογές το Νοέμβρη "μεταδημοτεύει" στο Μεσολόγγι. Ουδέν ψευδέστερον αυτού αφού ο αγαπητός Γρηγόρης παρά τις επανειλλημένες  οχλήσεις τόσο από Μεσολόγγι όσο και από νυν και τέως δημάρχους της Ναυπάκτου και διάφορους άλλους "Μητσους Εθνικούς" δηλώνει ευκρινώς ότι άλλη είναι η επιλογή του...
Αυτός ο άλλος αυτός ο άλλος έρχεται σε ρήξη με τους άλλους στους οποίους υπήρξε ευεργέτης τους μεγάλος....

Δεν υπάρχουν σχόλια: