Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Ανδρέας Μακρυπίδης: «Άμεσες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις για την προστασία του Βελανιδοδάσους και του Αμβρακικού Κόλπου».
Ερώτηση για την προστασία του Βελανιδοδάσους Ξηρομέρου
Ο Βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης, με ερώτηση του προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη, ζητά να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, να καταρτιστεί και να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο διαχειριστικό σχέδιο για να προστατευθεί το Βελανιδοδάσος Ξηρομέρου, και επιπλέον να ενισχυθούν σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές τα Δασαρχεία (Αμφιλοχίας, Μεσολογγίου και Αγρινίου) που έχουν στην δικαιοδοσία τους την περιοχή.
Συγκεκριμένα ο Βουλευτής αναφέρει στην ερώτηση του τα εξής: «Σε κίνδυνο βρίσκεται το Βελανιδοδάσος Ξηρομέρου από την παράνομη Υλοτομία που παρατηρείται κάθε χρόνο και ιδιαίτερα φέτος αφού τα περιστατικά έχουν αυξηθεί 30% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, σύμφωνα με τα δασαρχεία της περιοχής.

Συγκεκριμένα, η μη κατάρτιση και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού και στοχευμένου διαχειριστικού σχεδίου, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και υποδομών στα αρμόδια Δασαρχεία έχει οδηγήσει στην έξαρση της λαθροϋλοτομίας με καταστροφικές για το περιβάλλον συνέπειες, παρόλες τις αξιόλογες προσπάθειες εθελοντικών ομάδων για την προστασία του Βελανιδοδάσους.
Το Βελανιδοδάσος Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας είναι το μεγαλύτερο δάσος ήμερης Βελανιδιάς στην περιοχή των Βαλκανίων και ένα από τα δύο στην Ελλάδα με αυτό το είδος, καταλαμβάνοντας έκταση 130.000 στρεμμάτων. Η χλωρίδα και η πανίδα που αναπτύσσεται στο Βελανιδοδάσος συνιστά ένα σπάνιο οικοσύστημα μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας, με πλούσια βιοποικιλότητα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ληφθούν άμεσα όλα τα μέτρα για την προστασία του.»

Ερώτηση για την προστασία του Αμβρακικού Κόλπου

Επιπρόσθετα, ο Ανδρέας Μακρυπίδης με ερώτηση του προς την Υπουργό Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη και τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης Μιχάλη Χρυσοχοϊδη αναδεικνύει το ζήτημα της προστασίας του Αμβρακικού Κόλπου, ζητώντας να ενισχυθεί ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού με τους απαραίτητους πόρους και το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό και να επιταχυνθεί η υλοποίηση προγραμμάτων για την προστασία της περιοχής, όπως το ειδικό πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ»

Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής αναφέρει στην ερώτηση του τα εξής: «Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο Αμβρακικός Κόλπος, σύμφωνα με έρευνες επιστημονικών φορέων, αφού η ανεξέλεγκτη ρύπανση έχει απονεκρώσει τον πυθμένα, κινδυνεύοντας να μετατρέψει το Εθνικό Πάρκο, σε «Νεκρή Θάλασσα».
Η σωρευτική αυτή διαδικασία των τελευταίων δεκαετιών θέτει σε άμεσο κίνδυνο την αλιευτική παραγωγή, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (σπάνια είδη πουλιών, ψαριών κ.λ.π.) και την ποιότητα των νερών σε έναν από τους μεγαλύτερους κλειστούς κόλπους της χώρας. Την κατάσταση αυτή επιδεινώνει η λαθραλιεία και η λαθροθηρία που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.
Για να να καταπολεμηθούν οι αιτίες της ρύπανσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού μέσω της ενίσχυσης σε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό και η επιτάχυνση ολοκληρωμένων προγραμμάτων όπως είναι το ειδικό πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ». Η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να συνδυαστεί με την προστασία του Αμβρακικού Κόλπου στην κατεύθυνση της αειφορίας, μέσα από την συναίνεση και την συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.» 

Δεν υπάρχουν σχόλια: