Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Τακτοποίηση χώρων

Παρατείνεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, με τροπολογία που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη ρύθμιση των ημιυπαιθρίων χώρων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2011 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 στις πολεοδομικές υπηρεσίες για την υπαγωγή ακινήτων στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του ίδιου ως άνω νόμου.
Η ανωτέρω παράταση αφορά τόσο στην προθεσμία αυτοπρόσωπης απευθείας υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών στις πολεοδομικές υπηρεσίες όσο και στην προθεσμία υποβολής τους με συστημένη επιστολή.
Η προτεινόμενη παράταση κρίνεται αναγκαία για την αποφόρτιση του έργου των πολεοδομικών υπηρεσιών και τη διευκόλυνση των πολιτών που επιθυμούν την υπαγωγή των ακινήτων τους στις ανωτέρω διατάξεις του ν. 3843/2010.
Πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργατών Μηχανικών

Δεν υπάρχουν σχόλια: