Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Συνεδριάζει αύριο η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

Στην πρώτη συνεδρίαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας θα μετάσχει αύριο Τετάρτη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.
Η συνεδρίαση συγκαλείται στις 10 το πρωί στην Αθήνα με οκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη. 
Μεταξύ άλλων, θα γίνει συζήτηση για τα άμεσα λειτουργικά θέματα της Ένωσης, για το 
πρόγραμμα «Ελλάδα» και το ΕΣΠΑ, για την στελέχωση των Υπηρεσιών και τους 
Οργανισμούς των Περιφερειών ενώ θα γίνει και μια πρώτη αποτίμηση της πορείας μετάβασης 
στο νέο θεσμικό καθεστώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: