Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Τι πραγματικά συμβαίνει με τον Αχελώο;


Ερώτηση προς την υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής
Αλλαγής   κατέθεσε στην Βουλή ο Βουλευτής ΛΑ.Ο.Σ. Β Θεσσαλονίκης κ. Κ.
Βελόπουλος  με θέμα την από το 1940 δεσμευτική σύμβαση COOPER η οποία
με τον αναγκαστικό Νόμο 220 του 1940, αποτελώντας σύμβαση εκχωρήσεως
των υδάτων του Αχελώου στην εταιρεία Hellenic Hydro - Electric and
Metallurgical Corporation, δέσμευε τα ύδατα του Αχελώου για χρονικό
διάστημα 70 ετών (έως τον Δεκέμβριο του 2010) και μάλιστα προβλέπεται
πως εάν η σημερινή κυβέρνηση δεν προβεί στις ανάλογες ενέργειες,
δηλαδή αν δεν απαντήσει αρνητικά στην εταιρεία τότε θα υπάρξει
αυτόματη ανανέωση της σύμβασης για άλλα 25 έτη.
Από την υπογραφείσα σύμβαση διαφαίνεται πως οι εδώ και δεκαετίες
εξαγγελίες του Ελληνικού κράτους για την εκτροπή του Αχελώου  ήταν
τουλάχιστον σχήμα οξύμωρο με τις αναληφθείσες από την σύμβαση
υποχρεώσεις.
Ο Κ. Βελόπουλος στην ερώτησή του καλεί το υπουργείο να τοποθετηθεί στο
θέμα αυτό και να γνωστοποιήσει τις εταιρείες που απαρτίζουν το
αμερικανικό αυτό consortium καθώς στην απάντηση του υπουργείου προς
τον Βουλευτή κ. Βελόπουλο, με αριθμό 3682 Β/16-12-2010 που
επιβεβαιώνεται η ύπαρξη της σχετικής συμφωνίας δεν αναφέρονται ούτε οι
χειρισμοί της κυβέρνησης ούτε και οι εταιρείες.

Νίκος Βασιλειάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: