Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Μηνιαία Δραστηριότητα Α.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ


 Κατά τη διάρκεια του μηνός Ιανουαρίου, από τις Υπηρεσίες της Α.Δ. Ακαρνανίας, συνελήφθησαν συνολικά διακόσια εξήντα ένα  (261) άτομα και ειδικότερα:


 • ΄΄ Περί Ναρκωτικών ΄΄ : Δεκατέσσερα  (14) άτομα
 • Για κλοπές- διαρρήξεις : Δώδεκα (12) άτομα
 • Για κλοπές τροχοφόρων: Τέσσερα (4) άτομα
 • ΄΄ Περί Όπλων΄΄: Δύο  (2) άτομα
 • Για ζωοκλοπή : Δύο (2) άτομα
 • Για καταδιωκτικά έγγραφα ( αποφάσεις δικαστηρίων , εντάλματα κ.λ.π): Είκοσι δύο (22) άτομα
 • ΄΄ Περί Αλλοδαπών΄΄: έντεκα (11) άτομα
 • ΄΄Περί παιγνίων΄΄ : Οχτώ (8) άτομα
 • Για λοιπά αδικήματα του Π.Κ. : σαράντα ένα (41) άτομα.
 • Για  διάφορα αδικήματα ( Υγειονομικές παραβάσεις, παραβάσεις Κ.Ο.Κ. κ.λ.π): εκατόν σαράντα πέντε (145) άτομα


Εξιχνιάσθηκαν :

 • Μία (1) ζωοκλοπή
 • Είκοσι έξι (26) κλοπές – διαρρήξεις
 • Εννέα (9) κλοπές τροχοφόρων
 • Δύο  (2) περιπτώσεις ΄΄ Περί όπλων ΄΄
 • Εννέα (9) περιπτώσεις ΄΄ Περί Ναρκωτικών ΄΄Κατασχέθηκαν συνολικά :

 • Κάνναβη: εβδομήντα πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι  και ένα  (75.146,1) γραμμ.
 • Κοκαΐνη:  πενήντα ένα και έξι (51,6) γραμμ.
 • Σπόροι κάνναβης : οχτώ  (8) γραμμ. 
 • Πιστόλια – περίστροφα- τυφέκια – κυνηγετικά  : εφτά (7)
 • Τέσσερις (4)  γεμιστήρες
 • Αριθμός κατασχεθέντων πυρομαχικών: πεντακόσια ενενήντα τρία ( 593 ) τεμ.
 • Παιγνιομηχανήματα:  δέκα (10)
 • Χρηματικό ποσό : πέντε χιλιάδες εκατό  (5.100,00 €)

Ανευρεθέντα – κλαπέντα οχήματα και μοτ/τες: Δεκαπέντε  (15)

Δεν υπάρχουν σχόλια: