Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Ανδρέας Μακρυπίδης: «Να εξεταστούν ξεχωριστά τα σχολεία απομακρυσμένων περιοχών της Αιτωλοακαρνανίας.»Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης προς την Υπουργό Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, αναφορικά με τις επιχειρούμενες αλλαγές στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Με την ερώτησή του ο Βουλευτής ζητά να εξεταστούν ξεχωριστά ιδιαίτερες περιπτώσεις σχολείων απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών του Νομού και να αποσαφηνιστεί ο σχεδιασμός και τα κριτήρια για τη συνένωση των σχολικών μονάδων, μέσα από διάλογο με τους τοπικούς φορείς και την εκπαιδευτική κοινότητα.
Συγκεκριμένα ο Ανδρέας Μακρυπίδης αναφέρει στην ερώτησή του τα εξής: «Σημαντικές αλλαγές στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, δρομολογούνται από το σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για συνενώσεις και καταργήσεις Σχολείων και Ιδρύσεις Νέων Σχολικών Μονάδων.

Οι επιχειρούμενες αλλαγές έχουν δημιουργήσει ερωτηματικά, ανησυχία και αναστάτωση στην Εκπαιδευτική Κοινότητα και στην τοπική κοινωνία σε σχέση με τις εκπαιδευτικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα σε έναν Νομό με ορεινά και δυσπρόσιτα χωριά, με δυσκολίες πρόσβασης και συχνές αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Η Πολιτεία, μέσα από αυτή την παρέμβαση, θα πρέπει να έχει ως προτεραιότητα την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και να διασφαλίσει ότι τα κριτήρια των επιχειρούμενων συνενώσεων-ιδρύσεων θα είναι αμιγώς παιδαγωγικά. Επίσης πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιπτώσεις Σχολείων απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών, όπως είναι πολλά Σχολεία του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκοινωνιακή κάλυψη, το οδικό δίκτυο και τις καιρικές συνθήκες της περιοχής. Προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να συμβάλλει ο διάλογος με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Εκπαιδευτικής Κοινότητας της κάθε περιοχής.
Οι Προϋποθέσεις αυτές σε συνδυασμό με τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων των Σχολείων του Νομού, τη διατήρηση του μέγιστου αριθμού μαθητών και την ολοκληρωμένη εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών και δράσεων, μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία της εφαρμογής του Νέου Σχολείου.
Επειδή το συγκεκριμένο θέμα αφορά όλη την τοπική κοινωνία, είναι αναγκαία η αποσαφήνιση του σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση με τις σχολικές μονάδες του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και ιδιαίτερα αυτές των απομακρυσμένων περιοχών.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: