Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

Που ήσουν Κώστα;;;;

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Καμμένο και Χρυσή Αυγή την ψήφο σου μη δόσεις,
μόνο ΛΕΒΕΝΤΗ στη βουλή αν θέλεις να προκόψεις!

http://www.antidiaploki.gr/

Οι θέσεις της Ένωσης Κεντρώων:
1) Μείωση κατά 20% όλων των μισθών και συντάξε-
ων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που υπερβαίνουν τα
2 χιλιάδες ευρώ μηνιαίως. Για ποσά κάτω των 2 χιλ. ευ-
ρώ το μήνα δεν προβλέπεται καμία περικοπή.
2) Απαγόρευση διπλοθεσίας και πολυθεσίας και
απαγόρευση στο ίδιο πρόσωπο να παίρνει πλέον της
μιας σύνταξη. Απαγόρευση στους συνταξιούχους να
εργάζονται όταν η σύνταξή τους είναι άνω των 800
ευρώ. Κόψιμο της σύνταξης για όσους διαθέτουν υψη-
λά εισοδήματα από κάθε πηγή.
3) Θέσπιση φόρου υπεραξίας στις αγοραπωλησίες
γης και διαμερισμάτων επί της διαφοράς μεταξύ τιμής
πώλησης και τιμής αγοράς. Απαλλάσσεται ολοσχερώς
η πρώτη και δεύτερη κατοικία κάθε οικογένειας.
4) Αύξηση του ΦΜΑΠ και του φόρου κλίμακας για
έσοδα από ενοίκια σε οικογεν. μερίδες διαθέτουσες
πλέον των τριών κατοικιών. Αυστηροποίηση του Πό-
θεν Έσχες για τις περιπτώσεις αυτές.
5) Κατάργηση της χρηματοδότησης των κομμάτων
από το κράτος και κατάργηση όλων των προνομίων
των βουλευτών.
6) Μείωση κατά 50% των αποδοχών, Προέδρου Δη-
μοκρατίας, πρωθυπουργού, υπουργών, βουλευτών,
μητροπολιτών, δημάρχων, περιφερειαρχών, Γεν.
Γραμματέων Υπουργείων και όλων των ανωτέρων κρα-
τικών λειτουργών.
7) Μείωση των συμβούλων των υπουργών και επι-
στροφή αποσπασμένων και μετακλητών υπαλλήλων
στις υπηρεσίες τους.
8) Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας με κάθε
μέσο και θέσπιση γενναίων κινήτρων για προσέλκυση
επενδύσεων.
9) Θέσπιση κοινωνικής σύνταξης 800 ευρώ μηνιαί-
ως για όλους τους ανασφάλιστους και τους στερούμε-
νους πόρων Έλληνες πολίτες. Έναρξη του μέτρου
όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.