Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Δεν υπάρχουν χρήματα για το Λαογραφικό Μουσείο...εκτός...
Άξιο απορίας είναι το γεγονός ότι ο δήμος Αγρινίου δεν εκταμιεύει την επιχορήγηση για το Λαογραφικό Μουσείο. Το ποσό της επιχορήγησης είναι 8 χιλ ευρώ αλλά ο δήμαρχος Αγρινίου δεν φαίνεται να έχει καμιά διάθεση να δώσει αυτό το ποσό. Από την άλλη μεριά ο δήμος Αγρινίου δεν προχώρησε στην είσπραξη μισθωμάτων στην κοίτη του Αχελώου...

Ο δήμος Αγρινίου θα μπορούσε να έχει βρει τα χρήματα για την επιχορήγηση του Μουσείου, αφού υποστηρίζει ότι δεν έχει χρήματα από την είσπραξη των μισθωμάτων τα οποία ανέρχονται για τα δυο τελευταία χρόνια στο ποσό των 7.500 ευρώ, και στη συνέχεια να τα δώσει στο Μουσείο...

Αλλά...δεν το έπραξε...

Δεν υπάρχουν σχόλια: