Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Κώστας Σκανδαλίδης: «Θα προχωρήσει η αποζημίωση των ζημιών σε καλλιέργειες.»"Θα προχωρήσει η αποζημίωση των ζημιών σε καλλιέργειες"απάντησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης στην ερώτηση του Βουλευτή Ανδρέα Μακρυπίδη, με την οποία ζητούσε να καταγραφούν και να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές από την βροχόπτωση που είχε πλήξει τον Οκτώβρη και Νοέμβρη 2010, τις περιοχές του Δήμου Παρακαμπυλίων και του Δήμου Στράτου. Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα δημιουργήθηκαν μεγάλες και σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες καθώς και σε κτήρια και σε υποδομές σε όλη την έκταση των Δήμων, και το αγροτικό και επαρχιακό δίκτυο αντιμετώπισε προβλήματα λόγω κατολισθήσεων.
Η απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με τις ζημιές στις καλλιέργειες είναι σε θετική κατεύθυνση. Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής: «Αναφορικά με τις καλυπτόμενες από τον Ε.Λ.Γ.Α. ζημιές που προξενήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2010 σε διάφορες καλλιέργειες (εσπεριδοκαλλιέργειες, ελαιοκαλλιέργειες κ.λ.π.) των Δήμων Παρακαμπυλίων και Στράτου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων ολοκληρώθηκε για το Δήμο Στράτου και συνεχίζεται για το Δήμο Παρακαμπυλίων. Στη συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση της εκτιμητικής διαδικασίας θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων
Για τις ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο (θερμοκήπια) η απάντηση αναφέρει τα εξής: «Από τις χαλαζοπτώσεις προξενήθηκαν ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο (θερμοκήπια), μη καλυπτόμενες από τον Ε.Λ.Γ.Α., αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, των οποίων η καταγραφή ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια, οι ζημιές του παγίου κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των Κρατικών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών, θα ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων, αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ε.Ε., ενώ οι αντίστοιχες ενισχύσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους παραγωγούς μετά την έγκριση του προγράμματος και οπωσδήποτε, μετά την επιβεβαίωση αποκατάστασης-αντικατάστασης των ζημιών
Αναφορικά με την αποκατάσταση των ζημιών στα αγροτικά δίκτυα της περιοχής, ο Υπουργός αναφέρει στην απάντηση του τα εξής: «Οι αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης μεριμνά για την εξασφάλιση πιστώσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, όπως είναι ζημιές από πλημμύρες, στα λειτουργούντα συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν να εξεταστούν και αιτήματα για αποκατάσταση ζημιών που έχουν προκληθεί από ανωτέρα βία, σε αγροτικά οδικά δίκτυα.»
Τέλος ο Υπουργός επισημαίνει στην απάντηση του, ότι δεν έχει υποβληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου, αίτημα για αποκατάσταση των ζημιών λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων σε αγροτικούς δρόμους, από τους Δήμους Παρακαμπυλίων και Στράτου της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας. Εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, θα εξετασθεί στο Πλαίσιο του Προγράμματος «Έργα Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργων» και των οικονομικών δυνατοτήτων του Υπουργείου. Συνεπώς, για να αποκατασταθούν οι ζημιές στους αγροτικούς δρόμους θα πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες ενέργειες και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

πρρρρρρ