Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Δημήτρης Τραπεζιώτης “ η υπαγωγή στο Αγγλικό Δίκαιο συνιστά βαθιά προσβολή και ταπείνωση για όλους τους Έλληνες”


Μιλώντας στην εκδήλωση της Πρωτοβουλία Πολιτών για μια Ενωτική Προοδευτική Διέξοδο από την κρίση, ο πρώην δήμαρχος Θεστιέων Δημήτρης Τραπεζιώτης, έγκριτος νομικός, έθεσε τη νομική διάσταση του ζητήματος ενόψη της συζήτησης που γίνεται για την υπαγωγή ή μη της νέας δανειακής σύμβασης στο Αγγλικό Δίκαιο. Τόνισε ότι η υπαγωγή στο Αγγλικό Δίκαιο συνιστά βαθιά προσβολή και ταπείνωση για όλους τους Έλληνες. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιτάξει και να απολαύσει το προνόμοιο της ετεροδικίας διότι σύμφωνα με το Αγγλικό Δίκαιο όλες οι πράξεις που ενεργούν τα κράτη και οι συμβάσεις που συνάπτουν, χαρακτηρίζονται ως καθαρά εταιρικές πράξεις, ανεξάρτητα αν με αυτές τα κράτη ασκούν δημόσια εξουσία ή είναι απλές διαχειριστικές πράξεις και άρα υπάγονται στη δικαιοδοσία και στην αρμοδιότητα των εγχώριων δικαστηρίων. Αν δηλαδή ένας δανειστής της χώρας μας προσφύγει σε ένα δικαστήριο της Αγγλίας με εφαρμοστέο το Αγγλικό Δίκαιο, η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιτάξει την αρχή της ετεροδικίας. Αν μάλιστα η Ελλάδα έχει παραιτηθεί ήδη από το δικαίωμα της ασυλείας, όπως έγινε με την πρώτη δανειακή σύμβαση, αρθ 14 παρ 5, τότε κινδυνεύει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της χώρας, είτε αυτό ανήκει στη Δημόσια περιουσία, είτε ανήκει στην ιδιωτική. Τόνισε επίσης ότι ο νόμος 3845/2010 που περιέχει τα δύο μνημόνια συνιστά ένα νέο παρασύνταγμα και ορθώς χαρακτηρίζονται ως Δίκαιο Κατεχόμενης Χώρας. Το επιχείρημα αυτών που υπερασπίζονται τις μνημονιακές πολιτικές, είναι το φάσμα της χρεοκοπίας και η επιγενόμενη αδυναμία καταβολής μισθών και συντάξεων. Το επιχείρημα αυτό είναι αίολο και αβάσιμο από νομική άποψη, διότι τα κράτη δεν είναι επιχειρήσεις ή εταιρείες και δεν πτωχεύουν με βάση το Ελληνικό Δίκαιο. Η πτωχευτική διαδικασία κινείται μόνο εναντίον ιδιωτών και μάλιστα εμπόρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: