Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Ερωτήματα για την συγκρότηση επιτροπής που θα αξιολογήσει τις δομές του δήμου


Σχετικά με την συγκρότηση της επιτροπής που θα κάνει την αξιολόγηση των δομών του Δήμου Αγρινίου έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις, και να αναλύσουμε διάφορους προβληματισμούς σχετικά με την συμμετοχή συγκεκριμένων υπαλλήλων σε αυτήν.

Καταρχάς ενημερωτικά αναφέρουμε την υποχρέωση των Δήμων με βάση πλέον την νομοθεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δημοσίου και των ΟΤΑ προκειμένω να καλυφθούν οι μνημονιακές υποχρεώσεις αλλά κυρίως προκειμένω να προκύψει το πλεονάζον προσωπικό το οποίο θα τεθεί σε διαθεσιμότητα-κινητικότητα-απόλυση.

Το υπουργείο θέλοντας να κάμψει τις αντιστάσεις των Δημάρχων τους παραχώρησε το δικαίωμα να αξιολογήσουν μόνοι τους τις δομές , προσδιορίζοντας και αξιολογώντας τις ανάγκες των Δήμων σε προσωπικό για την στελέχωση των υπηρεσιών του με βάση βέβαια τα κριτήρια τα οποία το ίδιο θα προσδιορίσει.

Αντί το έργο αυτό να το αναλάβουν και να εκτελέσουν ως είναι αυτονόητο ανεξάρτητες επιτροπές με διακεκριμένους επιστήμονες του αντικειμένου της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων που θα προσδίδουν το ανάλογο κύρος και την εγκυρότητα στα οποιαδήποτε αποτελέσματα , και χωρίς ΝΑ ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΝ σε κομματικές και μικροκομματικές σκοπιμότητες , καλούνται να το εκτελέσουν ανάλογα με το τι μυαλό και κουλτούρα καβαλάει ο κάθε Δήμαρχος, ακόμα και υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάποιοι εκ των οποίων έχουν διοριστεί στο Ελληνικό Δημόσιο και στους ΟΤΑ με το γνωστό παλιό κομματικό μέσον χωρίς κανένα προσόν, και οι οποίοι με τον νόμο περί κινητικότητας είναι οι πρώτοι που θα αποχωρήσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: