Translate

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Προωθείται η κατάργηση του Ιχθυοκαλλιεργητικού Κέντρου Αχελώου (ΙΧΘΥΚΑ) ΑΕ

Περισσότεροι από 200 δημόσιοι φορείς καταργούνται ή συγχωνεύονται, μετά από απόφαση της Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, που συνεδρίασε ξανά χθες το απόγευμα υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Θεόδωρου Πάγκαλου.

Μεταξύ των φορέων που ενοποιούνται είναι όσοι διαχειρίζονται την ακίνητη περιουσία του δημοσίου, αλλά και οι συγκοινωνιακοί φορείς του Λεκανοπεδίου.

Κατά τη συνεδρίαση αξιολογήθηκαν περισσότεροι από 200 δημόσιοι φορείς και τέθηκαν συγκεκριμένοι χρονικοί στόχοι για την οριστική απόφαση συγχώνευσης ή κατάργησης των περισσότερων από αυτούς.

Πρόκειται για φορείς για τους οποίους κρίνεται ότι το κόστος λειτουργίας δεν αντιστοιχεί με το προσφερόμενο έργο ή για λόγους καλύτερου συντονισμού και αποτελεσματικότητας της κυβερνητικής πολιτικής.

Επισημαίνεται επίσης ότι το μέτρο εντάσσεται και στο πλαίσιο του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ως μία από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν για τη μείωση των δημοσίων δαπανών.
Δείγμα γραφής των αποφάσεων που θα υλοποιηθούν για την κατάργηση ή τη συγχώνευση των δημοσίων φορέων είναι τα ακόλουθα ενδεικτικά παραδείγματα που ανακοινώθηκαν:

1. Εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός Πολυκλαδικού – Πολυτεχνολογικού Κέντρου που θα συμπεριλάβει φορείς όπως: Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων Υλικών (ΕΚΕΠΥ) ΑΕ, Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ) ΑΕ, Ελληνικό Κέντρο Αργιλομάζης (ΕΛΚΕΑ) ΑΕ, Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας (ΕΛΚΑ) ΑΕ κ.α. (Αρμοδιότητας υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας).

2. Εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός Ενιαίου Φορέα Τυποποίησης – Μετρολογίας που θα συμπεριλάβει οργανισμούς όπως: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΛΟΤ, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), αφού λυθούν τυχόν νομικά ζητήματα. (Αρμοδιότητας επίσης του ανωτέρω υπουργείου).

3. Προωθείται η απορρόφηση της Εταιρείας Διανομής Αερίου ΑΕ από τη Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου ΔΕΠΑ ΑΕ (Αρμοδιότητας υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής).

4. Προωθείται η ενοποίηση των διοικήσεων 16 οργανισμών αρμοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε τρεις κατηγορίες με βάση το αντικείμενο δραστηριότητας ως εξής:

Γεωργική Έρευνα – Κατάρτιση – Ενημέρωση όπου περιλαμβάνονται: Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), Ινστιτούτο Γεωπονικών Ερευνών (ΙΓΕ), Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης «Δήμητρα» (ΟΓΕΕΚΑ), Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Κορινθίας, Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας (ΕΤΑΝΑΛ) ΑΕ.

Τρόφιμα όπου περιλαμβάνονται: Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων ΕΦΕΤ , Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ), Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ), Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας, Κεντρική Αγορά Αθήνας, Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης.

Πληρωμές – Έλεγχοι όπου περιλαμβάνονται: Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου – Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ΕΛΓΑ , ΑΓΡΟΓΗ, ΚΤΓΚ.

5. Προωθείται η κατάργηση του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής ως ανενεργό (αρμοδιότητας υπουργείου Οικονομικών).

6. Προωθείται η κατάργηση ανενεργών φορέων του υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων όπως: Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών, Ιόνιος Ακαδημία, Διαπανεπιστημιακό Συμβούλιο Έρευνας, Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου (ΙΧΘΥΚΑ) ΑΕ, Εταιρεία Ανάπτυξης Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΑΝΤ) ΑΕ.
Παράλληλα κρίθηκε επίσης επιβεβλημένη η ενοποιημένη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου και συνεπώς και των οργανισμών που εμπλέκονται με αυτή.
Τέλος αποφασίστηκε ο εξορθολογισμός του συστήματος συγκοινωνιακών φορέων του Λεκανοπεδίου, θέματα για τα οποία η Επιτροπή θα λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. [Ναυτεμπορική]

Δεν υπάρχουν σχόλια: